Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu


Tytuł: Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu
Autor: Stephen Stelting
Wydawnictwo: Helion

Ocena:
Zawartość merytoryczna / związek z tematem: 3/5
Styl / łatwość czytania: 4/5
Przydatność: 3/5
Ocena ogólna: 3/5

Recenzent:: Damian Szczepanik

Opinia:
Decydując się przeczytać tę książkę oczekiwałem wielu przykładów dotyczących zaawansowanych zagadnień i problemów, z których nie zdawałem sobie do tej pory sprawy. Niestety, książka ta zawiera bardzo niewielką ich ilość, wiele z nich stanowi bardziej ilustrację omawianych tematów niż podstawę radzenia sobie z konkretnymi wyjątkami.

Nie jest to pozycja, którą czyta się od przysłowiowej deski do deski szczególnie, jeśli czytelnik jest doświadczonym programistą. Wynika to z charakteru książki, której autor podejmuje się przedstawić problem wyjątków i testowania biorąc pod uwagę bardzo szeroki wachlarz technologi, w których język Java ma swoje zastosowanie.

Na uwagę zasługuje pierwszy rozdział, który stanowi dobre wprowadzenie poprzez usystematyzowanie wiedzy na temat wyjątków i nawet doświadczony programista znajdzie tutaj kilka ciekawych informacji. Ciekawy jest także rozdział piąty dotyczący mechanizmów logowania dostarczonych w JDK, które są alternatywą dla bardzo popularnej biblioteki log4j. Zabrakło w nim jednak szerszego opisu asercji dostępnych od wersji 1.5.

Autor wiele miejsca poświęca zagadnieniom jasnym lub problemom, które kompilator sam rozwiązuje (rozdział drugi), a także odbiega od głównego tematu książki (rozdział dziewiąty). Chybionym jest rozdział 12 dotyczący wzorców projektowych. Trudno tutaj dopatrzeć się większego związku z testowaniem i wyjątkami co sugerowałby tytuł książki. Trudno także omówić kilkanaście wzorców na dwudziestu stronach.

Przed kupnem książki zdecydowanie polecam zapoznanie się ze spisem treści i sprawdzenie, na ile kolejne rozdziały będą przydatne czytelnikowi oraz w jakim stopniu pokrywają obszar, w którym się porusza. Programiści, którym język Java jest bardzo dobrze znany, nie znajdą tutaj wiele pomocnych informacji.

sponsors & partners