Refaktoryzacja do wzorców projektowych


Tytuł: Refaktoryzacja do wzorców projektowych
Autor: Joshua Kerievsky
Wydawnictwo: Helion

Ocena:
Zawartość merytoryczna / związek z tematem: 4/5
Styl / łatwość czytania: 4/5
Przydatność: 5/5
Ocena ogólna: 4/5

Recenzent:: Paweł Antoniewski

Opinia:
Książka zawiera opis podstawowych wzorców projektowych. Jest w niej dużo odwołan do książki Martina Fowlera “Patterns of Enterprise Application Architecture”. Można powiedzieć, że jest to krótsza i prostsza wersja książki Martina Fowlera.

Każdy wzorzec projektowy jest opisany bardzo szczegółowo, czasami jest to wręcz zbyt rozwlekłe. Opis zawiera diagram, krótkie omówienie wzorca i sytuacji w których powinien być wykorzystany (a także tych sytuacji, w których nie powinien być stosowany). Jest także przykład “z życia wzięty” – kod, który teoretycznie możnaby znaleźć u siebie. Następnie jest wytłumaczenie dlaczego należy zmienić ten kod (refaktoryzacja), oraz jak go zmienić, aby był bardziej przejrzysty (do wzorców projektowych).

Jeżeli ktoś zna wzorce projektowe, to ta książka tylko utrwali posiadaną juz wiedzę. Jeśli ktoś nie zna wzorców projektowych, to może się z niej bardzo dużo nauczyć.

Na pewno warto ją przeczytać, choćby tylko fragmenty.

sponsors & partners