600 Minutes Executive IT 🗓

600Minutes Executive IT to jednodniowe wydarzenie podczas którego uczestnicy mają możliwość poszerzenia nie tylko swojej wiedzy, ale również sieci kontaktów. Program eventu pozwala na wymian�

więcej...
sponsors & partners