Targi Biznes Expo 2015 🗓

Ideą Targów Biznes Expo jest stworzenie Platformy Skutecznego Biznesu dla szerokiego kręgu małych i średnich przedsiębiorstw, służącej wymianie ofert, wiedzy, doświadczeń i kontaktów. Podc

więcej...
sponsors & partners