CRUNCH – Practical Big Data Conference 🗓

CRUNCH  jest to konferencja skupiona wokół technologii Big Data. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce wykorzystać Big Data. Konferencja to doskonałe źródło wiedzy na tem

więcej...
sponsors & partners