Bilans zysków i strat – Data Center czy serwerownia? 🗓
23.12.2015 PLJUG
     #warszawa

Wdrażanie Data Center to obecnie najkorzystniejsze z rozwiązań, jakie można wdrożyć w celu przechowywania danych. Gwarantuje to pewny i bezpieczny przepływ informacji, ochronę danych oraz stabilność przechowywanych przez firmy zasobów.

Podczas konferencji „Bilans zysków i strat – Data Center czy serwerownia” zaproszeni eksperci będą rozmawiać o wymogach dotyczących serwerowni i centrów danych oraz zarządzaniu nimi, wyposażeniu i proponowanych rozwiązaniach, praktycznych aspektach data center.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury technicznej firmy
  • osób, które zarządzają centrami danych w firmie
  • dyrektorów i managerów ds. rozwoju biznesu
  • kierowników projektów, szefów działów technicznych i działów IT
  • osób odpowiedzialnych za składowanie i przetwarzanie firmowych danych
  • doradców zarządu, w tym osób odpowiedzialnych za wybór, zakup, utrzymanie firmowej infrastruktury.

 

Dla osób z grupy docelowej udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie: 21 stycznia, Warszawa, ATRIUM Centrum, Al. Jana Pawła II 27.
Wstęp: bezpłatny dla osób z grupy docelowej, wymagana rejestracja.

Scheduled kalendarz
blog comments powered by Disqus
sponsors & partners