Spotkanie PJUG – UltraLightClient 🗓
10.02.2009 PLJUG
     #GUI     #pjug     #UltraLightClient     #Łukasz Czerpak

PJUG

Na naszym najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 17 lutego poznamy bibliotekę UltraLightClient. Łukasz Czerpak absolwent AGH w Krakowie, od wielu lat projektant i programista systemów bankowości elektronicznej w firmie SoftNet, pokaże jak z jej pomocą stworzyć prostą aplikację. Zobaczymy jak wygląda uruchomienie w formie appletu i aplikacji Java Web Start oraz jak funkcjonuje na symulowanym połączeniu modemowym 56 kbps.

UltraLightClient jest biblioteką pozwalającą na stworzenie aplikacji rozproszonej bez wdawania się w szczegóły dotyczące komunikacji klient-serwer oraz sztywnego podziału aplikacji na odpowiednie warstwy. Dzięki zastosowaniu wzorca “half objects” całość kodu aplikacji wykonywana jest po stronie serwera, a jedynie rysowanie GUI po stronie klienta. Biblioteka wprowadza szereg optymalizacji – jak cache, lokalna obsługa zdarzeń, itp. – aby wyeliminować konieczność częstej komunikacji z serwerem, dostarcza szkieletu aplikacji na wzór JSR-296, pozwala rozszerzać paletę komponentów.

Termin i miejsce spotkania:
17 lutego 2009 (wtorek), godz. 19:00 – 20:30
AGH, Al. Mickiewicza 30, sala 429 C2

Serdecznie zapraszamy!

from to
Scheduled Informacja java-group kalendarz
blog comments powered by Disqus
sponsors & partners