Java 7 w SDJ 9/2011
04.08.2011 PLJUG
     #Java 7     #SDJ     #Software Developer's Journal

W najnowszym wydaniu Software Developer’s Journal znajdziecie:

  • Java 7 – nowa wersja nadchodzi. Nowości w projekcie JDK 7.
  • Szeregowanie grafów kompozycji oraz grafów dziedziczenia obiektów na platformie Java.
  • C++0x. Cześć I
  • Core Data. Praca z bazą danych przy pomocy Core Data Framework.
  • Posługiwanie się GPS-em i mapami.
  • Unit Testing. Testy jednostkowe w środowisku Xcode.
  • Wykorzystanie MongoDB do wersjonowania plików.

W imieniu wydawcy zapraszamy do lektury.

blog comments powered by Disqus
sponsors & partners