Let’s make the difference – Samorozwój i świadome przywództwo w duchu Agile 🗓
01.06.2018 PLJUG

We wtorek, 5 czerwca – NOVOTalks spotyka się już po raz czwarty. My serdecznie zapraszamy do udziału poprzez meetup.

Tym razem postanowili Was nieco zaskoczyć i pokazać organizację nie od strony technologicznej, a tej bardziej “na miękko”. Zobaczcie, co przygotowali dla Was mówcy: Bożena i Mateusz.

Self awarness – a master key for growth and development

Współczesne koncepcje zarządzania i przywództwa obiecują jakościowe zmiany w podejściu do kierowania zespołami i organizacjami. Często odnoszą się do wartości, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale również humanistycznym. Próbują one łączyć te dwa światy, tak, by wytwarzać wartość biznesową w zgodzie z wartościami określającymi sposób realizacji celów ilościowych. Okazuje się, że w praktyce napotykamy szereg przeszkód stojących na przeszkodzie do wdrożenia ich w życie. Wydaje się, że tym co wspiera jednostki i organizacje na drodze wzrostu i rozwoju może być świadome przywództwo. W czasie naszego spotkania przedstawię swój punkt widzenia na proces rozwoju kompetencji przywódczych oraz roli samoświadomości
w tym procesie, jak również w procesie budowania organizacji uczącej się.

Spiker: Bożena Andrzejak – Doradca zawodowy, coach i mentor rozwoju osobistego. Prowadzi programy rozwojowe, których głównym celem jest odkrywanie potencjału oraz rozwijanie kompetencji pozwalających na efektywne funkcjonowanie w zespołach oraz rozwój kariery w zgodzie z osobistymi wartościami. Prowadzi projekty diagnozy potencjału indywidualnego i zespołowego dla osób indywidualnych oraz organizacji.

Making the difference – Leaders in Learning Organization

Nauka jako jedna z kluczowych kompetencji dla formalnych i nieformalnych liderów w organizacji. W szczególności istotna dla liderów w zespołach dostarczających wartość biznesową. Odkryjmy wspólnie, dlaczego jest to ważne i jak znaleźć zrozumienie i odwagę do działania. Jak zaangażować się w budowanie przestrzeni wspierającej procesy uczenia się dla siebie i swoich zespołów. Jak skutecznie korzystać z tego, że szybkie uczenie się na doświadczeniach, błędach, porażkach i sukcesach jest kluczem do wygranej. Pragnę podzielić się z Wami kilkoma kluczowymi wytycznymi i sposobami ich weryfikacji.

Spiker: Mateusz Klimczyk – Scrum Master w NOVOMATIC Technologies Poland, posiadający 5-letnie doświadczenie w branży IT. Facylitator, trener Agile, mentor liderów formalnych i nieformalnych w organizacji. Poszukiwacz i motywator w procesach znajdowania i wdrażania nowych rozwiązań. Entuzjasta idei user stories, podejścia Management 3.0 oraz wspierania samoorganizacji i autonomii zespołów deweloperskich.

Zapraszamy!

Scheduled barcamp eventy
blog comments powered by Disqus
sponsors & partners